Met het project 'Blue Zone Innovations' wil het Rijnland Instituut de innovatiekracht van bedrijven binnen de sector toerisme en leisure vergroten. 
Daarbij wordt ook ingezet op een grotere beschikbaarheid van competent personeel, een grotere doorstroom en aansluiting MBO-HBO. Bedrijven worden geholpen met innovatievragen en het (hybride) werken-leren van studenten wordt direct verbonden aan het werkveld. 
Ook is de cross-over die wordt gemaakt met de gezondheidsbranche ( een belangrijk en bijzonder aspect. Dit project is bij uitstek regionaal, omdat meerdere gemeentes meedoen en er, naast lokale, ook regionale kennis- en business-netwerken zullen ontstaan om zo een samenhangend ecosysteem te vormen. 
Al deze onderdelen zie je terug in het logo en staan in connectie met elkaar. Ze vormen samen een eco-systeem van kennis- en businessnetwerken.
Back to Top